หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   จัดการฐานข้อมูล  
       หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
       การบริการของ KSUUBI
       หน่วยงานภายใน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  34
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  121
  เยี่ยมชมปีนี้ :  121
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  10,170
  IP :  34.234.76.59
  เริ่มนับวันที่   1 ธันวาคม 2559
 
   ข่าวสารและกิจกรรม
 รูปภาพและกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 360 วัน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ยางนาบูรณาการและโครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว สำนักจัดการพลังงานนวัตกรรมและไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อแล 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการ ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและหาข้อมูลในการช่วยแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ บ้านสมุนไพรรัตนา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ บ้านโคกศรี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทราทรัพย์ทวี อิฐประสาน เพื่อทดสอบเครื่องขนย้ายอิฐประสาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและประเมินโครงการผู้ประกอบการบ้านสมุนไพรรัตนา เพื่อให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและประเมินโครงการ ผู้ประกอบการร้านไอศกรีมอารมณ์ดี ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสิ 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านเฟอร์นิเจอร์หวาย อิตื้อ เพื่อหาข้อมูลในการแก้ไขปัญหา ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ บ้านหนองแวงบ่อแก้ว ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชุมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและประเมินโครงการผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการเครื่องกล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วม“สัมมนา Smart Tourism 2017 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Marketing ” ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น 
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าชมรม “ผู้ประกอบการสมัยใหม่“ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารกิจการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง 
ลงพื้นที่สถานประกอบการร้านไอศรีมอารมณ์ดี วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านแกเปะ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ (KSU STARTUP 2017) วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมืองและพื้นที่นามน 
เข้าร่วมอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Mini Workshop“ วันที่ 29-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสำนักวิชาการศึกษาทั้่วไป (พจน์ สารสิน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เข้าอบรมตลาดออนไลน์ ทำง่าย..ขายคล่อง พร้อมประชาสัมพันธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 2560 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม Talk & Share จุดประกายความคิดพิชิตความสำเร็จ Start up ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 26 เมษายน 2560 
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเข้ารับบริการบ่มเพาะ 
18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (UBI) เข้ารับการประเมินรอบ 180 วัน โดยมี นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมคณะกรรม 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ KSU UBIและคณาจารย์ ร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโรงงานริมคลองทรัพย์ทวี 
มีข้อมูลทั้งหมด  29  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2