หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   จัดการฐานข้อมูล  
       หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
       การบริการของ KSUUBI
       หน่วยงานภายใน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  28
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  290
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,680
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  7,511
  IP :  54.162.128.159
  เริ่มนับวันที่   1 ธันวาคม 2559
 
  กิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
กิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
๑) ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
๒) ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลการดำเนินธุรกิจในทุกสาขาวิชาชีพ
๓) การพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์วิจัยสู่เชิงพานิชย์