หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   จัดการฐานข้อมูล  
       หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
       การบริการของ KSUUBI
       หน่วยงานภายใน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  9
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  132
  เยี่ยมชมปีนี้ :  132
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  10,181
  IP :  34.234.76.59
  เริ่มนับวันที่   1 ธันวาคม 2559
 
  เกี่ยวกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

     หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

      เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลและสนับสนุนให้นักศึกษา บัณฑิต นักวิจัยและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนพัฒนาการเจริญเติบโตโดยใช้ข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการ  พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และบ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่และบริษัทจัดตั้งใหม่ พัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ สร้างผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษา