หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   จัดการฐานข้อมูล  
       หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
       การบริการของ KSUUBI
       หน่วยงานภายใน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  31
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  118
  เยี่ยมชมปีนี้ :  118
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  10,167
  IP :  34.234.76.59
  เริ่มนับวันที่   1 ธันวาคม 2559
 
  วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่จากนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรและบุคลากรภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ประกอบการใหม่มีความรู้ความสามารถในกระบวนการผลิต การตลาด และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถของตนให้มีศักยภาพ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
๒) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพให้มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์
๓) สามารถสนับสนุนให้เกิดบริษัทใหม่ (Start-up Company) จากผู้เข้ารับการบ่มเพาะที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง
๔) เป็นหน่วยกลางประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอำนวยความสะดวก และความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่