หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   จัดการฐานข้อมูล  
       หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
       การบริการของ KSUUBI
       หน่วยงานภายใน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  5
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  365
  เยี่ยมชมปีนี้ :  5,168
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  8,999
  IP :  54.80.219.236
  เริ่มนับวันที่   1 ธันวาคม 2559
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “เสียงภูพาน” จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน : 186)
ขั้นตอนการให้บริการ KSUUBI (อ่าน : 179)
ขั้นตอนการให้บริการ KSUUBI ...
  รูปภาพและกิจกรรม
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 360 วัน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน : 118)
ภาพกิจกรรม ...
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ยางนาบูรณาการและโครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว สำนักจัดการพลังงานนวัตกรรมและไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อแล (อ่าน : 120)
ภาพกิจกรรม ...
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการ ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและหาข้อมูลในการช่วยแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ บ้านสมุนไพรรัตนา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ บ้านโคกศรี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน : 124)
ภาพกิจกรรม ...
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทราทรัพย์ทวี อิฐประสาน เพื่อทดสอบเครื่องขนย้ายอิฐประสาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 (อ่าน : 136)
ภาพกิจกรรม ...
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและประเมินโครงการผู้ประกอบการบ้านสมุนไพรรัตนา เพื่อให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน : 136)
ภาพกิจกรรม ...