อบรมสัมมนา  ค้นหาข่าว :
  ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ NRMS 
  พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหมและการย้อมสีไหมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
  โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน  
  โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์  
  โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านงิ้วงาม ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน  
  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษา 
  โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 
  คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ (เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
  คณะเทคโนโลยีสังคม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนา”  
  วิดีโออบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน  
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเทคโนโลยีการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสูง 
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเทคโนโลยีการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนชัย 
  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการบูรณาการความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยฯ 
  การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2558 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 
  โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารเสริมชีวนะด้วยจุลินทรีย์เพื่อใช้การผลิตสุกรในเกษตรรายย่อยจังหวัดกาฬสินธุ์” 
  "เทคนิคการผสมเทียม แก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค กระบือ" รุ่นที่ 18  
  โครงการหมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา คลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสาวไหม ให้กับหมู่บ้านลูกข่ายในอำเภอคำม่วง  
มีข้อมูลทั้งหมด  29  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
 
มี.ค.-มิ.ย. 21-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติรอบ 2
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  2
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  465
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,227,190
 IP :  34.234.76.59
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University