สำนัก / งาน / หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
 
 
  สำนักงานวิทยาเขตฯ

          -  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
 โทรศัพท์ 0-4381-1128
 โทรสาร 0-4381-1128
  งานบริการการศึกษา

    แผนกงานพัฒนานักศึกษา
    แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    แผนกงานวิจัยและพัฒนา
 


โทรศัพท์ 0-4381-2877

โทรศัพท์ 0-4381-3068

  งานบริหารทรัพยากร

    แผนกงานธุรการวิทยาเขต
    แผนกงานนโยบายและแผน
    แผนกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
    แผนกงานคลังและพัสดุ
    แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร
  
 ศูนย์ให้บริกาเฉพาะด้าน

        
         -  ศูนย์วิจัยภูสิงห์และฝึกอบรมภูสิงห์
         -  โรงพยาบาลสัตว์


 
 
มี.ค.-มิ.ย. 21-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติรอบ 2
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  37
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  500
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,227,225
 IP :  34.234.76.59
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University