ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
  หมวด  กิจกรรม   วันที่ประกาศ  22-03-2559
  ประกาศโดย  ศตพร คนหาญ , แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
   วันนี้ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ "ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)" เพื่อมุ่งเน้นการผลิตกำลังคนให้มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา บุคลากร เข้าร่วมในพิธีลงนาม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15) คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง


มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  27  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม
  พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส 2559 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย 
  โครงการประชุมปฎิบัติการเพื่อกำหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3 
  ประชุมแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการศึกษา 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักปฏิบัติมืออาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 
  พิธีเปิดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) 
 
มี.ค.-มิ.ย. 21-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติรอบ 2
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  17
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  480
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,227,205
 IP :  34.234.76.59
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University