ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557
  หมวด  การศึกษา   วันที่ประกาศ  06-10-2558
  ประกาศโดย  นายสนามชัย บริบูรณ์ , แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

รายชื่อผู้สำเร็จ ภาคการศึกษาที่ 1/2557  
ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ระดับ ปวส. 
คณะเทคโนโลยีสังคม >>DownLoad File
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >>DownLoad File
ระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >>DownLoad File

รายชื่อผู้สำเร็จ ภาคการศึกษาที่ 1/2557  เปลี่ยนค่าระดับคะแนน I
ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ระดับ ปวส. 
คณะเทคโนโลยีสังคม >>DownLoad File
ระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >>DownLoad File

รายชื่อผู้สำเร็จ ภาคการศึกษาที่ 2/2557  
ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่  แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ระดับ ปวส. 
คณะเทคโนโลยีสังคม >>DownLoad File
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >>DownLoad File
ระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสังคม >>DownLoad File
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >>DownLoad File

รายชื่อผู้สำเร็จ ภาคการศึกษาที่ 2/2557  เปลี่ยนค่าระดับคะแนน I
ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์  ได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ระดับ ปวส. 
คณะเทคโนโลยีสังคม >>DownLoad File
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >>DownLoad File
ระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสังคม >>DownLoad File
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >>DownLoad File

รายชื่อผู้สำเร็จ ภาคการศึกษาที่ 3/2557  
ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่  แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ระดับ ปวส. 
คณะเทคโนโลยีสังคม >>DownLoad File
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >>DownLoad File
ระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสังคม >>DownLoad File
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >>DownLoad File

รายชื่อผู้สำเร็จ ภาคการศึกษาที่ 3/2557  เปลี่ยนค่าระดับคะแนน I
กำลังดำเนินการส่งรายชื่อผู้สำเร็จ

ระดับ ปวส. 
คณะเทคโนโลยีสังคม >>DownLoad File
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >>DownLoad File
ระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสังคม >>DownLoad File
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >>DownLoad File

ข้อปฏิบัติในการติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ 
  1สามารถติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น.-16.30.

  2แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย หรือชุดนักศึกษา (ห้ามใส่ กางเกงขาสั้น หรือสวมรองเท้าแตะ)

  3กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษาด้วยตนเองได้ สามารถให้บุคคลอื่นติดต่อขอรับแทนได้

 โดยแนบเอกสารดังนี้

  3.1 ใบคำร้องขอมอบอำนาจ   DownLoad File
  3.2 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ จานวน 1 ฉบับ

  ๓.๓ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของใบแสดงผลการศึกษา จานวน 1 ฉบับ

แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
086-4584365


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  การศึกษา
  ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2559 
  ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 
  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
  การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558 
  ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556 
 
มี.ค.-มิ.ย. 21-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติรอบ 2
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  38
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  501
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,227,226
 IP :  34.234.76.59
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University