โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ NRMS
  หมวด  อบรมสัมมนา   วันที่ประกาศ  08-09-2558
  ประกาศโดย  ศตพร คนหาญ , แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
      วันนี้(8 ก.ย. 2558) เวลา 09.00 น. นายบรรจง จงรัก ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS) เพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 ระดับวิทยาเขตกาฬสินธุ์” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 2 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจตรงกันกับผู้เสนอของบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2560 ได้ทราบวิธีการนำข้อมูลข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS) รวมถึงเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างยุติธรรมและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับแผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ผู้เสนอขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผู้ประสานงานระดับคณะ 
ระดับกองทราบและเข้าใจวิธีการและสามารถนำเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS) 
 
 
ภาพข่าว...หงษ์ฟ้า คำยศ / ศาสตรา มุลวิไล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
098-563-64298 , ksc_pr_team@hotmail.com


มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  25  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  อบรมสัมมนา
  ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  
  พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหมและการย้อมสีไหมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
  โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน  
  โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์  
 
มี.ค.-มิ.ย. 21-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติรอบ 2
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  57
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  443
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,227,168
 IP :  34.234.76.59
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University