บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการตรวจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558
  หมวด  ประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  15-03-2559
  ประกาศโดย  ศตพร คนหาญ , แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
คำแนะนำการปฏิบัติตนของผู้ขอผ่อนผันที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29(3)  มีดังนี้
1. ในวันทำการตรวจเลือกฯ ผู้ขอผ่อนผันต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในหมายเรียกของนายอำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตน (ดูรายละเอียดใน แบบ สด. 35)
2. หลักฐานที่ผู้ขอผ่อนผันจะต้องนำไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ
2.1 หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน  (แบบ สด.9)
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน
2.3 หลักฐานทางการศึกษา (หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา)
3.การปฏิบัติในวันทำการตรวจเลือก ให้ผู้ขอผ่อนผันปฏิบัติไปตามที่คณะกรรมการตรวจเลือกชี้แจง จนการตรวจเลือกเสร็จสิ้นขั้นตอนต่าง ๆ ในวันตรวจเลือก และจะต้องได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) จากคณะกรรมการตรวจเลือกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ของนายอำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหาร เพื่อให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกในปีต่อไป จึงจะถือว่าได้รับการผ่อนผันถูกต้องตามกฎหมาย

บัญชีรายชื่อคณะเทคโนโลยีสังคม
บัญชีรายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ประชาสัมพันธ์
  ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษา ,บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อิเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๙  
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 
  ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า "ชมรมเรารักกาฬสินธุ์" 
 
มี.ค.-มิ.ย. 21-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติรอบ 2
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  76
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  462
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,227,187
 IP :  34.234.76.59
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University